ADDNET

Inovativní nástroj, který zabezpečuje celkovou transparentnost sítě, efektivní správu IP adres a pokročilé řízení přístupu v síti s důrazem na bezpečnost.

Mám zájem o ADDNET

ADDNET přináší významné zjednodušení a zvýšení efektivity správy rozsáhlých sítí.

Nepřetržitý monitoring 99

Tento účel je dosažen integrací výkonného síťového monitoringu, systému IP adresního plánování (IPAM), základních síťových služeb (DHCP, DNS), řízení přístupu do sítě (NAC) a komunikace s aktivními prvky sítě. Tato integrace služeb umožňuje novou úroveň efektivity a bezpečnosti síťové správy.

Disponuje vysokou spolehlivostí, odolností, bezpečností a schopností flexibilního nasazení díky unikátním technologiím od společnosti Novicom, jako je vlastní gridová platforma SGP, komunikační protokol SDP a systém vlastních Novicom appliancí.

Poskytuje detailní přehled o síti, snadnou integraci s dalšími bezpečnostními nástroji a je vhodný pro využití s externími dohledovými centry jako je Security Operation Center (SOC), což umožňuje rychle identifikovat bezpečnostní rizika.

 

Klíčové přínosy produktu

Vysoce výkonný L2 monitoring

s možností fyzické lokalizace zařízení – díky integraci s kabelovou knihou.

Zavedení DDI – efektivní síťové správy IP prostoru

pro významnou úsporu práce síťových administrátorů.

Zavedení NAC – řízení bezpečnosti přístupu do sítě

s využitím full 802.1x nebo MAC autentizace a autorizace (přiřazování do VLAN).

Plně automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení

a jejich jednoznačná identifikace v síti.

Standardizace činností síťových správců

a možnost centralizace správy rozsáhlých distribuovaných sítí.

Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu DNS, DHCP, NAC

díky vícenásobné redundanci a nadstandardní škálovatelnosti.

Doplňkový sběr dat o provozu ve vzdálených lokalitách

syslogy, datové toky (flow).

Plná heterogennost a bezproblémová spolupráce

s běžnými síťovými technologiemi předních výrobců.

Unikátní podpora distribuovaného modelu sítě

pro garantované zajištění provozu monitoringu/DDI/NAC i ve vzdálené lokalitě v případě ztráty konektivity s centrální lokalitou.

Úspora nákladů

mimo jiné díky významnému snížení pracnosti a dlouhodobému sledování využití aktivních prvků.

Flexibilní provozování

je vhodné pro centralizované i plně distribuované organizace.

Snadné nasazení

díky vlastní implementační metodice postavené na best practices a výkonnému iniciačnímu sniffingu.

Připravenost na nasazení

v technologických sítích OT/SCADA.

Integrace ADDNET se SOC

pro zajištění rychlého incident response (sběr událostí / vyhodnocení / reakce).

Připravenost ADDNETU na integrace s dalšími nástroji

typu MS Active Directory, SIEM, Log management, NBA, DLP apod.

Alertování

pro rychlé upozornění na případné problémy na síti.

ADDNET pokrývá následující oblasti

Výkonný L2 monitoring

Nástroj pro monitorování v reálném čase sleduje přítomnost zařízení (IP a MAC adres) v síti a automaticky zaznamenává, na jakém portu switche se nacházejí a kde jsou fyzicky umístěna. Dále umožňuje vizualizaci fyzického rozmístění zařízení na plánu místnosti. Kromě toho poskytuje kompletní historii provozu sítě pro budoucí audity.

Podpora krizového plánování

V ADDNETU lze určit krizové sety obsahující klíčové prvky infrastruktury organizace. V případě problému s bezpečností je možné jednoduše aktivovat krizový set a okamžitě odpojit od sítě všechna zařízení, která nejsou součástí tohoto sestavu, pouhým kliknutím.

Přehledový Dashboard

ADDNET poskytuje na jednom místě ty nejdůležitější informace o síti a jejím využívání. Z jednotlivých zobrazovaných informací v dashboardu je možný rychlý proklik na detailní informace v dílčích částech ADDNETU. Vedle toho se nabízí možnost poskytnutí dodatečných informací o dané IP nebo MAC adrese kdekoli v aplikaci po zmáčknutí pravého tlačítka myši pro rychlé dohledání informací pomocí drilldown. Dashboard je plně přizpůsobitelný potřebám administrátora/operátora.

Kompletní DDI (DHCP/DNS/IPAM)

Nabízí distribuované a spolehlivé základní síťové služby, jako jsou DHCP a DNS, s jednoduchým ovládáním díky integrovanému nástroji IPAM. Propojení s monitorováním na úrovni L2 umožňuje okamžité vyřešení nesrovnalostí mezi skutečností a plánem IP adres a udržení adresního plánu v souladu s aktuálním stavem sítě.

Síťová správa a řízení přístupu pro BYOD a mobilní zařízení

ADDNET rozšiřuje svoji podporu na úplnou IP správu i ve Wi-Fi sítích. Zahrnuje snadnou správu BYOD a mobilních zařízení, doplňující model správy DDI/NAC. Umožňuje vytvoření samoobslužné zóny pro jednoduché přidávání nových zařízení do sítě a vytváření recepčních zón. BYOD modul poskytuje podporu pro všechny druhy uživatelských zařízení, bez ohledu na operační systém a prostředí.

Detailní reporting

ADDNET prezentuje širokou škálu pohledů na provoz zařízení v síti. Kromě real-time L2 monitoringu a podrobných informací o DHCP provozu zahrnuje také data z aktivních prvků. Tato kombinace různých zdrojů informací v jednom uživatelském rozhraní nabízí široké spektrum možností pro získávání detailních informací o zařízeních, například při řešení bezpečnostních problémů.

Integrovaný NAC (řízení přístupu do sítě)

Výhodou integrovaného NAC řešení ADDNET je jeho nezávislost na výrobci infrastruktury, schopnost kombinovat 802.1x s MAC autentizací a možnost nasazení v rozsáhlých distribuovaných sítích. To umožňuje zajistit funkce NAC i v odlehlých lokalitách, které nemají dočasně přístup k centrálnímu systému.

Pokročilá komunikace s aktivními prvky

ADDNET poskytuje přehledné informace o aktivních prvcích v síti v jednoduchém úložišti dat. Díky neustálému sledování stavu portů je schopen monitorovat využití portů a identifikovat nevyužívané porty aktivních prvků. Navíc obsahuje funkci automatického zálohování konfigurací těchto prvků.

Pokročilé síťové politiky

Propojenost různých funkcí v ADDNET umožňuje snadnou implementaci pokročilých síťových politik, které by jinak byly obtížné realizovat pomocí izolovaných nástrojů. Tyto politiky zahrnují mikrosegmentaci, práci s důvěryhodnými zařízeními a skupinami nebo nastavení sítě pro omezení přístupu v určitých časových úsecích (např. od 7:00 do 19:00).

ADDNET a Aktivní SOC

ADDNET je klíčovou součástí strategie Aktivní SOC (Security Operation Center), kterou společnost Novicom spolu se svými partnery prosazuje na trhu. Novicom ADDNET (pro zjednodušení a zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích) a řešení Novicom BVS (pro vizualizaci síťových zařízení včetně jejich propojení s obchodními procesy) tvoří unikátní portfolio, které připravuje zákazníky na rychlé a bezproblémové zapojení do služby SOC.

Zákazníci, kteří využívají tuto sadu produktů, mohou plně těžit z výhod služeb Aktivního SOCu. Díky tomu jsou vybraní operátoři SOC schopni poskytovat plně kvalifikovanou a aktivní reakci na kybernetické útoky v režimu 24/7, aniž by byla nutná spolupráce se správci systémů u zákazníka. Tímto se plně navazuje na současný trend poskytování vrcholového bezpečnostního dohledu (SOC) jako služby, což eliminuje ekonomickou nevýhodnost spojenou s pořízením široké škály specializovaných technologií a potřebou mít interně k dispozici vysoce specializovaný tým, který by mohl reagovat na profesionální hackery.

Kromě monitorování poskytuje SOC operátorům informace o provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS a NAC), které mohou být rozšířeny o spolehlivý sběr syslogů a flow dat ze vzdálených lokalit. Tím získává SOC komplexní přehled o provozu sítě a infrastruktury ve všech lokalitách. Integrací nástrojů SOCu s řešením ADDNET je možné okamžitě reagovat na incidenty formou izolace nebo odpojení závadných zařízení operátorem SOCu, aniž by byla nutná součinnost lokálního správce sítě.

Integrace
ADDNET je připraven na široké spektrum integrací, které slouží k optimalizaci síťové správy a umožňují rychlou reakci na bezpečnostní hrozby.

Centrum upozornění
ADDNET obsahuje rozhraní, kde administrátoři a operátoři mohou spravovat upozornění ohledně možných problémů. Cílem Alert Centra je zjednodušit administrativu spojenou s vyšetřováním alertů a usnadnit automatizaci celého procesu vyšetřování.

Kontakt

Máte nějaké dotazy?
Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář nebo volejte na +420 608 113 160