CCM

Cybersecurity Compliance Management je cloudová služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti

Mám zájem o CCM

Primárním cílem využití služby Novicom CCM je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Ohlídá dodržení zákon. pož. 90

Služba Novicom CCM poskytuje cloudové prostředí s předpřipravenými aplikacemi pro manažery kybernetické bezpečnosti a týmy zodpovědné za dokumentaci systému řízení bezpečnosti informací VIS a KII. Veškerá činnost je v souladu s aktuálními legislativními požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Procesně-integrační platforma, která je pevně postavena na třech pilířích

  1. Vyspělá správa obsahu v souladu s EU a CZ legislativou
  2. Automatizace a řízení procesů prostřednictvím nástrojů workflow
  3. Otevřenost a snadná integrace

Přináší následující podporu činnosti manažera kybernetické bezpečnosti:

  • informační podporu – shromažďuje na jednom místě všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály NÚKIB
  • podpora legislativou vyžadovaných činností – hlášení a komunikace s NÚKIB, tvorba zpráv a záznamů, podpora auditních činností, nápravná opatření, zlepšování SŘBI apod.

Klíčové přínosy CCM

Jednoduchost webové aplikace

Flexibilita cloud platformy

Spolehlivost a bezpečnost uložených dokumentů

díky využití robustní platformy Oracle

Předpřipravované know-how

(dokumenty a procesy) pro MKB

Transparentnost a plný audit činnosti v systému

Podpora organizace

v případě krizových situací, díky předpřipraveným procesům (včetně eskalačních a komunikace s externími subjekty)

Podpora týmové práce pracovníků

kybernetické bezpečnosti

Flexibilita při realizaci legislativních změn

v oblasti kybernetické bezpečnosti

Služba aplikačního prostředí Novicom CCM

Umožňuje zajistit kompletní životní cyklus dokumentů (vznik/verzování, schválení, distribuci a archivaci) potřebný pro řízení kybernetické bezpečnosti
Provádí upgrade v závislosti na měnící se legislativě
Promítá do praxe procesy definované a popsané v legislativě a vnitřních předpisech (směrnicích) organizace – realizuje předem definované workflow, přičemž se plně přizpůsobuje struktuře a potřebám organizace
Zajišťuje uživatelskou podporu pro uživatele služby Novicom CCM
Zajišťuje veškeré standardní procesy v návaznosti na platnou legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti

Rozsah a varianty CCM

Rozsah

  • roční přístup pro potřebný počet uživatelů – typicky 5 až 50 uživatelů
  • aplikační datový prostor (pro uložené dokumenty) – typicky v rozsahu 10 až 100 GB dat
  • průběžné uvolňování nových funkcionalit (aplikační update služby)
  • uživatelská podpora pro uživatele služby Novicom v pracovní době (Po-Pá 8 až 17 hod.)

Varianty

Zákon o kybernetické bezpečnosti ukládá povinným osobám ustanovit manažera kybernetické bezpečnosti, jehož povinnosti blíže specifikuje vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Zákon ani vyhláška však blíže neupravují formu pracovněprávního vztahu mezi povinnou osobou a manažerem kybernetické bezpečnosti.

Jestliže nemáte zaměstnance, který by byl schopen zastávat roli manažera kybernetické bezpečnosti, máme pro vás řešení – outsourcing manažera nebo týmu kybernetické bezpečnosti.

Kontakt

Máte nějaké dotazy?
Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář nebo volejte na +420 608 113 160