29. 4. 2024

Zneužití MAC adres a jak tomu předejít?

FIDRIX

V éře digitální revoluce se kybernetické útoky staly běžnou hrozbou pro jednotlivce i organizace. Mezi často využívané techniky útočníků patří zneužití MAC adres, což jsou unikátní identifikátory síťových zařízení, pomocí kterých je možné realizovat různé útoky na zařízení i celé sítě. Tyto útoky zahrnují například MAC spoofing, kde útočníci mění svou MAC… Read More


V éře digitální revoluce se kybernetické útoky staly běžnou hrozbou pro jednotlivce i organizace. Mezi často využívané techniky útočníků patří zneužití MAC adres, což jsou unikátní identifikátory síťových zařízení, pomocí kterých je možné realizovat různé útoky na zařízení i celé sítě. Tyto útoky zahrnují například MAC spoofing, kde útočníci mění svou MAC adresu, aby se maskovali jako legitimní zařízení v síti, a ARP spoofing, který zahrnuje posílání falešných ARP zpráv, aby útočník mohl ovládat síťový provoz.

Tato zneužití představují seriózní bezpečnostní rizika, která vyžadují implementaci opatření jako je monitorování síťového provozu, použití kryptografických protokolů, segmentace sítě a pravidelné aktualizace zařízení.

Co se týče ochrany sítí ve vaší organizaci, produkty Novicom ADDNET a Novicom BVS vám mohou poskytnout efektivní nástroje. Tyto systémy umožňují lepší správu a bezpečnost sítí, identifikaci a prevenci hrozeb a zajišťují komplexní přehled o stavu síťové bezpečnosti.